MB-70HI til vinduer og døre med forøget varmeisolering

Som reaktion på den stigende efterspørgsel efter byggematerialer med høj varmeisolering er blevet udviklet vindue og dør systemer med termisk-70HI MB, MB-70US HI og et forhæng væg af vinduer baseret på MB-70CW HI. Deres design er baseret på gennemprøvede, sofistikerede og højt værdsatte base-systemer MB-70, MB-70US og MB-70CW.

Varmeisolering rammerne af disse systemer er meget større end isoleringssystemer underliggende ramme.

Til konstruktion af MB-70HI faktor Uf afhængigt af de anvendte profiler er 1,0 til 2,3 W / m2K.

Forøgelse af den termiske isolering opnås ved at placere den centrale isolerende kammer dannet af en kombination af termisk pauser aluminium, specielle isolerende skær. Disse bidrag på grund af lav termisk ledningsevne sænke varmestrømmen gennem dette kammer. Den centrale beliggenhed begrænser også bidrag konvektion og varmestråling.

Vinduer og døre MB-70HI ligner basissystemet kan anvendes både i individuelle løsninger, såvel som aluminium facader, i tilfælde af anvendelse som fyldning mullion-agterspejlet væg er den mest hensigtsmæssige forbindelse til de forbedrede varmeisolering MB-SR50 HI