MB-60HI - vindue og dørsystem med forbedret varmeisolering

Som reaktion på den stigende efterspørgsel efter byggematerialer med høj termisk isolering vindue systemer er blevet udviklet med termisk-60HI MB, MB-60US HI, MB-60E HI MB-60EF HI. Deres design er baseret på gennemprøvede, sofistikerede og højt værdsatte base-systemer MB-60, MB-60US, MB-60E og MB-60EF.

Til konstruktion af MB-60HI faktor Uf afhængigt af de anvendte profiler er fra 1,48 W / (m2 * K).

Forøgelse af den termiske isolering opnås ved at placere kamrene i de centrale aluminium særlige skær, som takket være en lav værdi af varmeledningsevne reducerer varmeoverførsel gennem strukturen. Den centrale beliggenhed begrænser også bidrag konvektion og varmestråling.

Vinduerne i MB-60HI ligner basissystemet kan anvendes både i individuelle løsninger, såvel som aluminium facader. I tilfælde deres anvendelse som fyld i sprossen-agterspejlet væg er den mest hensigtsmæssige forbindelse til de forbedrede varmeisolering MB-SR50 HI.